Aurosil Form 20 Fast

Opis

Silikon typu A do powielania modeli z takich materiałów jak: gips, masa osłaniająca, żywice, wosk itd.

AUROSIL FORM 20 FAST charakteryzuje się wysoką lejnością co gwarantuje wysoką dokładność odwzorowanych szczegółów, przy stosunkowo szybkim czasie wiązania.

AUROSIL FORM 20 FAST może być stosowany zarówno w technologii wykonawstwa protez szkieletowych, protez elastycznych, tworzenia modeli kontrolnych, jak również w innych procesach technologicznych wymagających powielania konkretnego elementu, o określonym kształcie, w tym z żywicy do modelowania (np. Form Plast).

AUROSIL 20 FAST FORM może być użyty do tworzenia formy negatywowej podczas wykonywania protez techniką wlewową (np. z tworzywa akrylowego Villacryl SP)

Zalety

– optymalnie płynna konsystencja podczas zalewania

– dokładne zapływanie i odwzorowanie  wszystkich detali powielanego modelu/elementu

– szybki czas wiązania

– skuteczny we wszystkich technologiach technik dentystycznych (i nie tylko) wymagających powielania

– minimalny skurcz liniowy (<0,1%)

– optymalna twardość ułatwiająca uwalnianie modelu/elementu z formy silikonowej

– brak uwalniania substancji toksycznych podczas i po utwardzaniu

Dane techniczne:

Charakterystyka produktu nieutwardzonego

Wygląd:

Aurosil A

Aurosil B

Kolor:

Biały

Pomarańczowy

lepkość (przy 23°, ISO 3219)

800 mPa·s

2500 mPa·s

ciężar właściwy w temperaturze 23°:
1.05g/cm3

Proporcje mieszania

1:1

Czas Mieszania:

ok. 30 sek

Czas pracy w temp. 23°C*, przy wilgotności 50%:

2 – 3 min

Czas uwolnienia modelu z formy

ok. 20 minut.

Czas wiązania w temp. 23°C*, przy wilgotności 50%

≤ 15 min

* Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają te czasy

Produkt usieciowany na próbce o grubości 6 mm

Twardość Shore A po 30 min: 15 – 21 ShA

Twardość Shore A po 24h: 16 – 23 ShA

Przechowywanie/okres ważnośći 

Aurosil można przechowywać w nieotwartym opakowaniu przez 24 miesiące

zakres temperatur od -5°C do +30°C

Opakowania

SAF20F01: Aurosil A 1 kg + Aurosil B 1 kg

SAF20F02: Aurosil A 100g + Aurosil B 100g

** Przestrzeganie zalecanej proporcji i  czasu mieszania zapewni właściwy przebieg procesu
sieciowania co ma wpływ na właściwości mechaniczne utwardzonej masy, skurcz i twardość końcową.

Pliki do pobrania

Karta Charakterystyki  AUROSIL BASE

Karta Charakterystyki  AUROSIL CATALYST

Folder AUROSIL 

UWAGA

Wszystkie pobrane zdjęcia produktów bądź etapów wykonania uzupełnień, ilustracje i dokumenty są chronione prawnie i stanowią własność firmy Everall7.

Nie modyfikować ani nie wykorzystywać materiałów bez zgody właściciela.