MISJA

Naszą misją jest projektowanie i dostarczanie naszym klientom profesjonalnych materiałów protetycznych niezbędnych w codziennej pracy technika dentystycznego i lekarza dentysty – niezawodnych i bezpiecznych dla pacjentów.

ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SPOŁECZNA

Polityka firmy bazuje na etyce i odpowiedzialności społecznej. Na co dzień dbamy o naszych pracowników, klientów i środowisko naturalne oraz poszanowanie norm prawnych i etycznych.

ROZWÓJ

Doskonalimy nasze produkty, prowadzimy badania i bezwzględnie przestrzegamy procedur.
Współpracujący z nami technicy dentystyczni i wyszkolony zespół wiążący swój rozwój zawodowy z rozwojem firmy, to gwarancja postępu i realizacji ambitnych planów Everall7.

 

DOŚWIADCZENIE I PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ

Doświadczenie wypracowane przez trzy dekady, na którym bazują nasi klienci; energia i sprecyzowane plany na przyszłość, to filary firmy Everall7.

Doskonalimy rozwiązania oparte na wysokiej jakości materiałów protetycznych, które gwarantują bezpieczeństwo i poprawiają jakość życia pacjentów. W ten sposób budujemy zaufanie do naszej firmy!

Pliki do pobrania

Certyfikat ISO

Dyrektywa 93/42/EEC

Polityka prywatności

Informacja RODO

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki sprzedaży