Oferta pracy

cze 16, 2023

Everall7 sp. z o.o., firma produkcyjno-handlowa w branży stomatologicznej poszukuje pracownika na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. EKSPORTU 

MIEJSCE PRACY: 
Warszawa 

KOMPETENCJE (WYMAGANIA):
– wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii (marketing, zarządzanie) lub inne pokrewne;
możliwe wykształcenie wyższe w innych kierunkach, w tym przypadku wymagane przynajmniej 2 letnie doświadczenie pracy w dziale sprzedaży
– biegła znajomość angielskiego, hiszpański lub francuski mile widziany
– znajomość rynku
– zorientowanie na realizację celów
– proaktywna postawa i zdolności do pracy w zmieniającym się otoczeniu
– wiedza z zakresu ekonomii, biznesu i prawa handlowego
– znajomość technik sprzedażowych i marketingowych
– umiejętność strategicznego planowania i zarządzania
– umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
– znajomość głównych systemów informatycznych, w tym Microsoft Office
– znajomość programów sprzedażowo-magazynowych
– prawo jazdy kategorii B

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Specjalista ds. eksportu współpracuje ściśle z działem obsługi klienta, działem marketingu,
działem zakupów i dystrybucji, działem finansowym, działem rozwoju produktów
i projektowania jak również z pozostałymi pracownikami działu sprzedaży.

W szczególności do zakresu obowiązków należą:

Sprzedaż zagraniczna:
– przygotowanie strategii rozwoju sprzedaży na aktualnych oraz nowych rynkach exportowych
– przygotowywanie planów sprzedaży eksportowej wg krajów i kontrahentów wg. grup towarowych
– kształtowanie cen eksportowych w oparciu o założone cele firmy
– badanie rynku i analiza działań konkurencji na rynkach zagranicznych
– wystawianie dokumentów związanych z procesem sprzedaży (potwierdzenie zamówienia,
faktura pro-forma, faktury zagraniczne, specyfikacje – w razie potrzeby zlecanie ich wystawienia
specjaliście ds. obsługi klienta

Współpraca z klientami zagranicznymi:
– odwiedziny klientów
– pozyskiwanie nowych klientów na obecnych rynkach
– pozyskiwanie nowych klientów na nowych rynkach
– zbieranie informacji o rynku
– przygotowywanie umów z klientami zagranicznymi
– prowadzenie kartoteki kontrahentów zagranicznych

Marketing i edukacja kliniczna w zakresie eksportu:
– współpraca przy planowaniu działań i wydatków marketingowych w porozumieniu
z kierownikiem działu marketingu
– współpraca w procesie opracowywania i aktualizacji strony www w obcych językach
– udział w wystawach zagranicznych
– współorganizacja wykładów i szkoleń zagranicznych we współpracy z działami marketingu
oraz rozwoju produktów i projektowania
– szkolenia dla pracowników i konsultantów odbiorców zagranicznych odbywające się w kraju
i zagranicą

Współpraca ze kierownikiem działu rozwoju produktów i projektowania w zakresie prac
projektowych nowych i modyfikacji istniejących wyrobów:
– zbieranie informacji na temat potencjalnego rynku oraz określenie wymagań dla projektowanych
lub modyfikowanych wyrobów zlecanych przez odbiorców zagranicznych
– współpraca z odbiorcami zagranicznymi w zakresie walidacji nowych
– ciągłe doskonalenie swojej wiedzy w zakresie wyrobów oferowanych przez firmę

Wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych w zakresie działalności firmy

CO OFERUJEMY:
– stałą pracę w dobrze rozwijającej się firmie o wieloletniej historii i doświadczeniu, będącej
liderem w produkcji i sprzedaży materiałów protetycznych w swoim segmencie rynku
– możliwość ciągłego doszkalania się i rozwoju kompetencji
– pakiet dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i na życie

Aplikacje wraz z dopiskiem:

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
  osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez EVERALL7 Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Zapoznałam/zapoznałem się z informacją i pouczeniem dotyczącym przysługujących mi praw.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez
  EVERALL7 Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Augustówka 14,
  02-981 Warszawa.

prosimy kierować na adres praca@everall7.pl

Pobierz ofertę