AUROSIL

Masa silikonowa typu A do powielania modeli z takich materiałów jak: gips, masa osłaniająca (ze sterowaniem ekspansją chemiczną), żywice, wosk itd.

Charakteryzujący się wysoką lejnością silikon do powielania modeli pozwala uzyskać nadzwyczajną dokładność odwzorowanych szczegółów, przy stosunkowo szybkim czasie wiązania. Silikon AUROSIL FORM 20 FAST może być stosowany zarówno w technologii wykonawstwa protez szkieletowych, protez elastycznych, tworzenia modeli kontrolnych, jak również w innych procesach technologicznych wymagających powielania konkretnego elementu, o określonym kształcie, w tym z żywicy do modelowania (np. Form Plast).

Silikon Aurosil Form 20 Fast może być również z powodzeniem użyty do tworzenia formy negatywowej podczas wykonywania protez techniką wlewową (np. z tworzywa akrylowego Villacryl SP)

 

Zalety:

– optymalnie płynna konsystencja podczas zalewania
– świetne zapływanie we wszystkich istotnych do powielenia obszarach
– odwzorowywanie wszystkich detali powielanego modelu/elementu
– stosunkowo szybki czas wiązania
– skuteczny we wszystkich technologiach technik dentystycznych (i nie tylko) wymagających powielania
– minimalny skurcz liniowy (<0,1%)
– świetne właściwości mechaniczne
– brak uwalniania substancji toksycznych podczas i po utwardzaniu
– łatwe uwalnianie modelu/elementu z formy silikonowej

Dane techniczne:
Charakterystyka produktu nieutwardzonego

Wygląd:

Aurosil A

Aurosil B

Kolor:

Biały

Pomarańczowe

lepkość (przy 23°, ISO 3219)

800 mPa·s

2500 mPa·s

ciężar właściwy w temperaturze 23°

ciężar właściwy w temperaturze 23°:
1.05g/cm3

Proporcje mieszania

1:1

Czas pracy w temp. 23°C*, przy wilgotności 50%:

2 – 3 min

Czas uwolnienia modelu z formy

ok. 20 minut.

Czas Mieszania:

ok. 30 sek

Czas wiązania w temp. 23°C*, przy wilgotności 50%

≤ 15 min

* Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają te czasy

Produkt usieciowany na próbce o grubości 6 mm

Twardość Shore A po 30 min: 15 – 21 ShA

Twardość Shore A po 24h: 16 – 23 ShA

Dostępne opakowania

SAF20F01
SAF20F02
Opakowania
Aurosil A 1 kg + Aurosil B 1 kg
Aurosil A 100g + Aurosil B 100g